پرویز پرستویی و عمو پورنگ و کتاب قانون مازیار میری

17 10 2009

pardisrazirazipardis
pardis
سینمای خانوادگی ما پرسیدم : شوخی می کنی ؟ گفت : باور کن فقط خودمونیم به مادرم گفتم او هم باور نکرد وقتی وارد محوطه باز مجتمع سینمایی پردیس رازی شدیم تعجبم دیگر کامل شده بود دوستم راست می گفت گویی سینما آزادی رو آورده بودند جنوب شهر فیلم کتاب قانون را در طبقه دوم نمایش می دادند از مسئول گیشه سراغ آسانسور را گرفتم و تاکید کردم فقط به خاطر پادرد مادرمه اما ایشان گفتند که آسانسور خاموش است دوستم با خنده نگاهی به من کرد و بعد از پچ و پچ با همون آقا با خنده گفت : ما بالا نمیریم فیلم رو تو همین سالن پایین نمایش میدهند فقط ده دقیقه معطلی داره دیگه واقعا اعجاب آور بود چند تا سالن شیک با همه امکانات و در سه طبقه و صندلی های راحت و نو وای خدا سیستم دالبی و… همون آقاهه اومد و رو به من و دوستم گفت : بلیط ها رو بدید و بعد بلیطها رو از دوستم گرفت و پول او را برگردوند و گفت الان مدیر سینما زنگ زدند و گفتن که شما ادامه کلیک کنید

فیلمی از اتاق فرمان سینما فیلم دوخواهر

از اینجا دانلود کنید