مسافرت چند روزه….

3 03 2009

به نام خدا
دوستان سلام.
جدا که سفر چقدر در روحیه انسان تاثیر می ذاره مخصوصا وقتی کار زیاد باشه…..اون زمان می طلبه که ادم چند روزی برای تجدید قوا و استراحت از محیط کاری فاصله بگیره.
جاتون خالی…این چند روز کلی لذت بردم از تفریح و گردش در شهر ها و جاهای دیدنی.
با این که پنج روز بیشتر نبود ولی با مادرم به چند شهر ایران سفر کردیم و کلی هم خاطرات زیبا و جالب و شادی بخش برام ثبت شد.
.
.
.
تا چهارشنبه 14 اسفند
.
.
روز از نو..روزی از نو