نیمه شعبان مبارک

12 08 2009

601238279212331381232202020689255128175581

سلام به همه کسانی که  لطف می کنند و نوشته های مرا دنبال می کنند  و مرا مورد تفقد خود قرار می دهند .

میلاد با سعادت مهدی  موعود(عج) را به همه شما تبریک می گویم  تا آنجایی که می دانم همه ادیان و مذاهب آمدن کسی که  بتواند  دنیا را  پر از  عدل کند  بشارت داده اند لذا برای  تحقق  چنین روزی  همواره دعا می کنم   .

عیدتون مبارک