نامه ای به خدا

12 09 2009

anclepourang

روی  نامه  کلیک کنید

کامنت برگزیده

نویسنده : مهر فروتن


اینجا کلیک کنید 2009/09/12 at 10:48ب.ظ

// ای یاور دیرینه/ هستی چه غریبانه/ در این شب و این لحظه/ دل می کندت بونه
نامه ای به خدا. در دلی با خدا.
خدایا! در این شب نوری بر دلم بیفکن تا همیشه ترا به یاد داشته باشم. همیشه به خاطر داشته باشم هستی و بودنم نعمت توست. رحمت توست.
مهربان من! دلی به من ببخش به وسعتی که همه ی بنده هایت را دوست بدارم. دل ببندم. عشق بورزم. آرام باشم و آرامش ببخشم. شمعی باشم که گرما بدهم نه آن که بسوزانم.
پرودگار من! برای همه ی بنده هایت باید دعا کنم. پس زندگی هایی پر از عزت و افتخار به بنده هایت عنایت کن.
دعا می کنم نور حضورت و عطر وجودت در خانه ها و در میان دلها برای همیشه باشد. ماندگار و پاینده تر از همیشه.
خدایا! برای همه ی کنکوری ها دعا می کنم. برای همه ی آنهایی که قبول شدند و قبول نشدند، برای دانشجوها و برای همه ی آنهایی که در راه آموختن دانش اند؛ یاورشان باش و تاریکی های وهم و خیال را از آنان بزدای و گنجینه های دانشت را بر آنان بگشای.
خدایا! دعا می کنم هیچ خانه ای از غم آکنده نباشد. رابطه ها و دوستی های به هم خورده را تو خودت دوباره بر قرار کن که تویی به وجود آورنده ی محبت ها و مودت ها!
خدای من! چنان بینشی عنایت کن که شیطان را بزداییم از زندگی. یک ماه جنگیدن با ابلیس چنان او را به خشم می آورد که بی گمان بعد از این مهمانی ات دیوانه وار حمله می کند و چنگ می زند. یاورمان باش که از شر وسوسه های شیطان رانده شده به تو پناه می بریم.
خدایا! در این دنیای مجازی، دوستانی دارم. مهربانانی که دعا می کنم تا سالهای سال با هم باشیم. به یاد هم، برای هم، کمک حال هم، رابطه هایی عمیق و پر از مهر تا زنده ام، تا هستم. و بعد از آن هم.
گره از کارها بگشای و سهل کن دشوارها را.
پروردگارا! بهترین تقدیر را در این شب مبارک برایمان رقم بزن. تقدیری که در آن تو باشی رنگ و بوی تو دهد. تقدیری که در آن یاد تو باشد و سرافرازی در زندگی و فرود در برابر تو.
یک سال بی اشک، یک سال بی توجه و اینک در این شب مبارک دل می ترکد. اشکم را بپذیر. این اشک ها هدیه به تو. هدیه ای از تو که با آن زلال می شوم، سبک می شوم و اوج می گیرم…