بال و پر

15 09 2009

amoopoorang

به نام خدا

سلام به  دوستان

موضوع امروز  سه شنبه  88/6/24  فوق برنامه  دوستی و دوست یابی است دوستی دارم که همیشه این جمله او به یادم می ماند : دوست اونه که بهت بال و پر بده  ..نه که بال و پرت رو بچینه  ...البته از جمله وظایف مهم انسان در محیط¬های دوستانه، مراقبت و پاس¬داری از دوستی¬ها و پرهیز از عوامل جدایی آفرین است. خلقیات زشت و برخوردهای نسنجیده و به دور از انصاف از یک سو و حرکت¬ها و شیطنت¬های افراد شرور و فرومایه¬ای که از دوام دوستی¬ها ناخرسند می¬باشند و آن را به زیان خود می¬دانند از سوی دیگر، از مهم¬ترین عواملی به شمار می¬روند که دوستی¬ها را تهدید کرده و دوستان را از یک دیگر گریزان می¬کند. دوست در فرهنگ پیشوایان دین به منزله¬ی شریف¬ترین عضو پیکره¬ی اجتماع است که راجع به حفاظت از آن و در نتیجه تداوم دوستی¬ها بسیار سفارش شده است. امیر مؤمنان علی(علیه السّلام) می¬فرماید: (( کسی که دوست خوب و شایسته¬ای را[ که براساس معیارهای خدایی انتخاب کرده] از دست دهد، گویا شریفترین اعضای بدن خود را از دست داده است.)) برای خواندن بقیه مطلب کلیک کنید .

شما هم می توانید تا ساعت 16 امروزسه شنبه  88/6/24  نظرات و تجربیات خودتون رو در اینجا ثبت کنید

برنامه امروز  ساعت  16:50 شروع می شود